Nepřekonatelná síla rodinného systému

Úno 18, 2022 | Práce s konstelacemi

Práce se systémem prostřednictvím Konstelací, přináší jiný úhel pohledu na dané téma. Dává možnost prohlédnout zapletení, často i v souvislostech, kde bychom rozumem nehledali.

Jednoho dne, mi zavolala kamarádka a požádala mě, zda bych s ní jela na víkend rodinných konstelací. Stavěla si konstelaci související s jejím zdravotním stavem. Já o tomto víkendu byla pouze zástupcem v různých rodinných systémech. Po úvodním představení práce s konstelacemi, se ve mně začaly odehrávat pocity nejistoty, možná i strachu, co se bude odehrávat a jestli budu vědět, co mám dělat. Prvotní obavy se začaly rozpouštět a nechávala jsem se více a více vést vnitřními pohyby, kterým jsme sice nerozuměla, ale následovala. 

Asi po třech dnech po tomto víkendu, mi zavolal táta. Koukala jsem nevěřícně na telefon, protože v té době jsme neměli harmonický vztah.  Nebyl to rozhovor plný láskyplného dojetí, jenom se posunula komunikační ručička z mínusu na nulu, ale měla jsem radost. Okamžitě jsem si uvědomila souvislost s rodinnými konstelacemi. Na základě jednoho víkendu a této zkušenosti s tátou jsem se rozhodla přihlásit na výcvik rodinných konstelací. 

Během výcviku jsem stála v desítkách konstelací a prostřednictvím jiných systémů uchopovala souvislosti s mým životem. Potkávala jsem se s vlastními emocemi vycházející z mého dětství, dospívání i dospělosti. Každá konstelace, kde jsem měla možnost stát coby zástupce, měla vždy pro mě sdělení, které se dotýkalo mého života. Uvolňovaly se moje zranění a narůstala vnitřní síla. Přes bolest a uvědomění, jsem se postupně potkávala s kvalitami, které pro mě jsou posilující. 

Oproti jiným metodám, se kterými také pracuji, jsou konstelace nezastupitelné, pokud pracujeme se systémem. Pokud vycházíme z toho, že vše je energie, můžete si představit i spojení mezi lidmi jako energii nesoucí určitý energetický náboj. Můžete si představit neviditelná pouta, kterými jsme všichni propojeni. Tyto energetická pouta nesoucí různé druhy energií jsou během práci s konstelacemi pojmenovány, uvolněny a tím přichází do života soucit, láska, pochopení, přijetí….

Moje máma již v té době nežila. Od mého dětství byla nemocná a postupně jsem si zvykala, že tu pro mě není, jak jsem jako dítě a následně jako dospívající dívka potřebovala. Zemřela náhle, aniž bych jí stačila říct, že jí mám ráda, že je mi líto, že jsme si nevytvořily mezi sebou vztah, po kterém jsem toužila.  Díky konstelacím vím, že i když maminka žila svůj život nejlépe jak uměla, já si mohu uspořádat svůj život podle svého. Síla všech žen z mojí rodové linii ke mně proudí prostřednictvím mámy a já vím, že se o tu sílu mohu opřít a posílat dál svým dětem.

Vedla jsem desítky skupinových nebo individuálních konstelací a vždy mám velikou pokoru a respekt k jednotlivým rodinným systémům. Můžeme mít možná i oprávněnou rozhořčenost na chování druhého člověka, ale my nikdy nevíme, s jakou energií je propojen a možná i tažen bez jeho vědomí z prostoru jeho rodinného systému.

Často pracuji se ženami i muži, kterým chybí pocit vnitřní síly, pocit že jsou součástí rodiny, pocit vlastní hodnoty, pocit být přijatý takový jaký jsem. Konstelace jsou jedinečným nástrojem, prostřednictvím kterého přichází propojení s našimi předky, odkud můžeme čerpat sílu a moudrost. Je třeba být vděčný za život, který nám dali a za to, co se nám nedostalo, se postarat dospěle sami.

Sofie Smolíková

Pracuji s tělem, myslí i duchem. Provedu vás proměnou od omezení, směrem k vašim jedinečným možnostem. Více o mně

Další články

Cesta je cíl

Cesta je cíl

aneb moje cesta s Kineziologií One Brain https://sofiesmolikova.cz Certifikovaný Instruktor pro základní kurzy Kineziologie One Brain Mám dvě dcery a jednoho syna, a právě pro svého syna jsem hledala podporu, než mi došlo, že potřebuji začít u sebe… Než jsem poprvé...

číst více
Cesta je cíl

Cesta je cíl

aneb moje cesta s Kineziologií One Brain https://sofiesmolikova.cz Certifikovaný Instruktor pro základní kurzy Kineziologie One Brain Mám dvě dcery a jednoho syna, a právě pro svého syna jsem hledala podporu, než mi došlo, že potřebuji začít u sebe… Než jsem poprvé...

číst více
Cesta je cíl

Cesta je cíl

aneb moje cesta s Kineziologií One Brain https://sofiesmolikova.cz Certifikovaný Instruktor pro základní kurzy Kineziologie One Brain Mám dvě dcery a jednoho syna, a právě pro svého syna jsem hledala podporu, než mi došlo, že potřebuji začít u sebe… Než jsem poprvé...

číst více