Kineziologie One Brain®

Kineziologie One Brain®

Metoda One Brain® respektuje princip :

 ,, Jediné fungující řešení, pochází od nositele problému. ,, 

 

Nástroje kineziologie

Svalový test

Svalový test – je reakce svalů na podnět. Negativní podnět, kterým může být nepříjemná situace, vyvolá oslabení svalstva. Pomocí svalového testu je možno zjistit věk, situaci ve které byla získána většinou negativní zkušenost. Svalový test se provádí mírným tlakem na mírně předpažené ruce klienta. K testování se používá nejčastěji deltový sval.

Barometr chování

Barometr chování – ukazuje, jakým způsobem se projevuje způsob chování vychýlený z rovnováhy. Barometr pomocí svalového testu ukáže emoce a pocity, které jsou s daným problémem spojené, kterých si klient je více či méně vědom.

Systém korekcí

Vyrovnává nerovnováhu v daném tématu, na bázi jednoduchých pohybů, jemných dotyků a čtení textů související s tématem.

 Dosažená úroveň

  • Advanced Instructor

Nástroje kineziologie

Svalový test

Svalový test – je reakce svalů na podnět. Negativní podnět, kterým může být nepříjemná situace, vyvolá oslabení svalstva. Pomocí svalového testu je možno zjistit věk, situaci ve které byla získána většinou negativní zkušenost. Svalový test se provádí mírným tlakem na mírně předpažené ruce klienta. K testování se používá nejčastěji deltový sval.

Barometr chování

Barometr chování – ukazuje, jakým způsobem se projevuje způsob chování vychýlený z rovnováhy. Barometr pomocí svalového testu ukáže emoce a pocity, které jsou s daným problémem spojené, kterých si klient je více či méně vědom.

Systém korekcí

Vyrovnává nerovnováhu v daném tématu, na bázi jednoduchých pohybů, jemných dotyků a čtení textů související s tématem.

 Dosažená úroveň

  • Basic Instructor

Průběh sezení

Úvod sezení

 Klient přichází s tématem, které chce řešit. Tématem může být jakákoli plánovaná či neplánovaná změna v životě, cokoli co se nám nedaří, co bychom chtěli jinak a potřebujeme najít odpověď, co dělat tak, abychom byli spokojení. Nemusí jít nutně o problém, může to být pouze ujasnění, jak dále v životě postupovat.

i

Průběh

Kineziolog za pomocí svalového testu nachází bloky související s tématem a příslušnou korekcí klientovi pomáhá využít jeho vlastní potenciál k řešení dané situace. Kineziolog pomáhá uvolnit ,,energetické uzliny,,.

Cílem je vrátit klientovi možnost volby, o níž se domnívá, že ji ztratil.

Závěr

Základní podmínkou pro dosažení očekávané změny je osobní motivace a odhodlání klienta. Klient sám musí chtít změnu a být ochoten něco udělat. Práce se změnou, přijetí situace a ochota ji změnit je na klientovi samotném. Čím více energie klient do sezení investuje, tím více pozitivních změn mu může přinést.

Sezení 90' - 120'

1500 Kč - 2000 Kč

Sezení děti do 13 let 60' - 90'

1000 Kč - 1500 Kč

,,Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.,, 

Jan Amos Komenský