Systemická práce s konstelacemi

.

Rodinné konstelace

Láska v rodinném systému plyne, pokud je respektován určitý systemický „řád“.

V rodinných konstelacích tento „řád“ nalézáme a zviditelňujeme za pomocí zástupců na jednotlivých pozicích rodinné struktury. Pracuje se tu s láskou, radostí, ale i bolestí. Konstelace se vždy týkají respektu a úcty k druhému.

Rodinu, do které se rodíme, si na vědomé úrovni nevybíráme, ale to co si můžeme vybrat je, zda zůstaneme ve vlastní síle vycházející z našich kořenů, s propojením celku, nebo upadneme do slabosti a oddělenosti. Rodinu můžeme rozdělit na rodinu původu což jsou naši rodiče a předkové. Když za námi rodiče stojí, tak cítíme svoji sílu a jsme schopni jít vlastní cestou. Pokud je vztah k našim rodičům a předkům narušen, je pro nás obtížné realizovat vlastní potenciál a chybí nám síla v našich vztazích a v naší práci.

Do naší současné rodiny patří naši partneři, děti, ale také partneři našich partnerů a jejich společné děti. Není možné začít „od začátku“, s „novou“ rodinou bez uznání důležitosti všech členů, kteří jsou součástí rodinného systému. Teprve pak jsme schopni uvidět záblesky volání svojí duše, svojí životní cesty, smyslu života.

Výcvik absolvován: Bhagat Johann Zeilhofer

Pracovní konstelace

Zde se nacházejí skryté systemické vlivy v pracovním systému. Tyto vlivy mohou pocházet přímo ze samotného pracovního systému, ale také od jednotlivých pracovníků a jejich rodinného systému. Například nezdravá soutěživost v pracovním systému může pocházet ze sourozenecké rivality, nedostatečné vedení může mít své příčiny v nesebedůvěře a ponižování ze strany otce či matky…. Tyto konstelace pak vedou k lepšímu fungování jako celku.

Pohyby Duše

Naše duše se touží rozšířit za hranici rodinného systému. Touží po jednotě, po míru, po svobodě. Volání naší Duše je něco co přichází jako záblesk, jako vnitřní tenký hlas, jasný a mnohdy i rozumem nevysvětlitelný silný pocit. Nikoli tučný nápis na bilboarduToto je ta správná cesta pro Tebe. Pokud se dokážeme tomuto pocitu otevřít, můžeme se propojit s našim vnitřním vedením vycházející z naší hlubší reality.

Konstelace Traumatu

Pokud dojde v našem životě k traumatizovanému zážitku, naše osobnost se rozpadne na tři části. Traumatizovanou část, přežívající část a zdravou část. Často jsou tyto části nepropojené a nespolupracující. Člověk se může chovat jako výkonně fungující robot a náhle jako člověk plný obav a strachů. V konstelacích traumatu se tyto části propojují, aby o sobě vzájemně věděly a mohly tak začít spolupracovat.Traumatizována může být přijata včetně svých pocitů, přežívající si může uvědomit, že nemusí být na vše sama, že si také může odpočinout a pro zdravou část je zde více místa a prostoru.

Průběh sezení

Úvod sezení

V úvodu pokládám otázky týkajícího se systému, který by rád klient více pochopil. O kolikáté manželství/partnerství se jedná? Počet sourozenců? Potraty? Nehody? Rozvody? Ztráta majetku? Mimořádné osudy? Pracovní hierarchie ve firmě? Délka pracovního poměru?

i

Průběh

Při sestavování systému (rodinného, pracovního..) si vybírá klient zástupce za jednotlivé členy a postaví je do prostoru. Jedná se o vnitřní obraz klienta. Často bývají klienti i samotní zástupci překvapení, jaké jsou přicházející pocity, myšlenky, fyzické vjemy totožné se skutečnými jednotlivci daného systému. V takovémto vyobrazení daného systému, můžeme pozorovat vztahy mezi jednotlivými členy systému.

Závěr

Konstelace nám dává možnost vhledu do zákonitosti fungování jednotlivého systému. Na základě tohoto uvědomění můžeme pochopit chování některých členů systému, přinést úlevu v těžkých situacích, pochopení minulosti, které může osvobodit a přinést spokojenost do přítomnosti.

Sezení 90' - 120'

1500 Kč - 2000 Kč

,,Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.,,

Jan Amos Komenský