Jsem žena, manželka a máma tří dětí. Mojí vášní je objevování souvislostí mezi myšlenkami a emocemi. 

Přestala jsem dělat kompromisy a svým vášním se věnuji naplno. Využívám svých dovedností, schopností a společně s profesionálním přístupem žiji prací, která mě naplňuje.

Již s respektem a pokorou přijímám svůj dar citlivosti a vnímavosti, kterému mohu důvěřovat a využívat jej. Naslouchám, vnímám a pozoruji vzorce chování u svých klientů a pomáhám s jejich pojmenováním a proměnou.

 ZA KAŽDÝM CHOVÁNÍM JE UKRYT POZITIVNÍ ÚMYSL.

Můžeme se k němu stavět odmítavě a s nepochopením, ale teprve tehdy, když jej uvidíme a uvolníme, přichází pocit úlevy, klidu a dalších možností ke změně.

Jsem žena, manželka a máma tří dětí. Mojí vášní je objevování souvislostí mezi myšlenkami a emocemi. 

 Přestala jsem dělat kompromisy a svým vášním se věnuji naplno. Využívám svých dovedností, schopností a společně s profesionálním přístupem žiji prací, která mě naplňuje.

 Již s respektem a pokorou přijímám svůj dar citlivosti a vnímavosti, kterému mohu důvěřovat a využívat jej. Naslouchám, vnímám a pozoruji vzorce chování u svých klientů a pomáhám s jejich pojmenováním a proměnou.

 ZA KAŽDÝM CHOVÁNÍM JE UKRYT POZITIVNÍ ÚMYSL.

Můžeme se k němu stavět odmítavě a s nepochopením, ale teprve tehdy, když jej uvidíme a uvolníme, přichází pocit úlevy, klidu a dalších možností ke změně.

 

Dětství

Od dětství jsem byla označována za přecitlivělou. Cítila jsem se často nepochopená ohledně svého vnímání lidí a situací. Oni chtěli vysvětlení a potvrzení předem a moje vnímání bylo potvrzeno až časem.

Tak jsem v touze po přijetí, lásce a po touze být ,,normální,,  začala vytvářet krunýře. Chránila jsem se před nesourodostí mezi tím, co lidé říkají a dělají. Viděla jsem jaké vzorce chování se za vším tím ukrývají, ale časem jsem pochopila, že bezpečnější je nepoukazovat na ně.

Zraňovalo mě nastavení rodiny a následně společnosti na výkon, který ve mně způsoboval tlak a potřebu přizpůsobit se. Potřebovala jsem mít možnost vyjadřovat pocity, dovolit si důvěřovat svojí intuici, pro rozhodování spoléhat na srdce a na rozumu nechat najít řešení. Toužila jsem po přijetí mojí vnímavosti z vnějšku, nejdříve od rodičů následně od partnerů.

Práce

Celá moje pracovní oblast byla vždy o práci s lidmi. Vystudovala jsem vysokou školu, kde mě mimo hlavní obor Sociální práce a následně Management organizací služeb sociální práce, nejvíce zajímala psychologie a sociologie.

Dlouhou dobu jsem pracovala v oblasti farmacie, než mi došlo, že formy služeb a pomoci jsou různé a farmacie není tou správnou službou, kterou chci nabízet já. Měla jsem možnost pracovat v rodinných i nadnárodních společnostech, kde se mi dostalo mimo jiných benefitů, také řada školení v oblasti osobního rozvoje, za což jsem velmi vděčná.

Stěhování

V roce 2010 jsem se přestěhovala z Moravy do Českého ráje se dvěmi dětmi za svým druhým mužem. Přestěhování sebou přineslo spousty změn a výzev jak pro mě, tak pro mé děti.

Největší výzvou bylo, jak fungovat s dětmi bez podpory rodiny a přátel. Bylo to jako přesadit pevně zakořeněný strom. Strom, který byl dříve v bezpečí díky známosti prostředí a pevnou, podporující půdu mu poskytovala rodina. Přestěhováním, přesazením jsme si postupně hledali nové cesty k podpoře a důvěře k novému prostředí.

Všechno bylo nové, jedna změna střídala druhou. Starší dcera si nechávala své trápení dlouho v sobě a já vůbec netušila jak je zraněná. Jako dospívající slečna v sobě objevila velkou sílu, kterou dokázala pro sebe využít.

Se synem to byla větší výzva. Jeho temperament učil celou rodinu trpělivosti. A do toho nový model záplatované rodiny. Nekončící proměnnou zůstávalo, jak nastavit pravidla, která by dovolovala všem zúčastněným mít svoje plnohodnotné místo.

Ve všech svých rolích ženy, partnerky a mámy jsem se cítila zoufalá a s pocitem bezmoci. Samozřejmě jsem změnila i práci, ale ta pro mne nebyla takovou výzvou.

Cesta

Cestou z pocitu bezmoci a tlaku sama na sebe, na děti a na muže, pro mne bylo sezení Kineziologie One Brain®. V té době jsem si ještě myslela, že největším ,,problémem,, je syn. A když se ,,on,, opraví jako nějaké rozbité autíčko, tak bude konečně klid. Tak jsem objednala na sezení jeho.

Ale najednou jsem byla přítomna tomu, že můj syn je jiný oproti tomu jak jsem ho doposud vnímala.  Uviděla jsem v něm jeho velké srdce. Uviděla jsem jeho upřímnou snahu a zároveň zoufalství, že se mu nedaří, být ,,vyhovující,, a bylo mi k pláči. Nemluvím o souhlasu s každým jeho chováním, ale došlo mi, že jsem viděla na svých dětech jen jejich stíny.  Na mně jako na matce je povzbuzovat děti i přes případné neúspěchy a podporovat je v jejich jedinečnosti a velikosti.

A díky tomuto momentu jsem uviděla, že pokud je tady někdo rozbitý a potřebuje opravit, tak to jsem já a je potřeba začít od sebe.

Začala jsem studovat Kineziologii One Brain® a k rozšiřování mého vědomí přispívala práce s Rodinnými konstelacemi, na to navazovalo NLP Neurolingvistické programování s hypnózouBachovy esence.

Všichni toužíme po podobných věcech v životě. Zažívat lásku v partnerství, pochopení s dětmi, úspěch v práci a smysluplný a naplněný život sám pro sebe.

Každá z těchto metod je excelentní a není možné upřednostnit jednu před druhou. Čerpám z těchto nástrojů pro vytváření neomezených a fascinujících příležitostí ve svém životě a stejné možnosti nabízím i VÁM.

Sofie

,,Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.,, 

Jan Amos Komenský