Neuro-Lingvistické Programování

,,Začínáš se svými myšlenkami, myšlenky se potom změní v činy, z činů se stanou návyky a   návyky se stanou součástí tvého pravého já.,,

NLP je soubor technik, umožňující rozšiřovat a měnit naše myšlenkové vzorce, naše ,,subjektivní,, vnímání reality. NLP nám pomáhá s uvědoměním našich myšlenkových vzorců, které dělají z našeho chování ,,autopilota,,. Nejde o to, kdo má pravdu. Jde o naladění, pochopení, uvolnění, inspiraci, jednotu…

Nemůžete očekávat změnu, pokud se chováte stále stejně. Pokud zasadíte semínko jabloně, vyroste jabloň. Pokud chcete hrušku, zasaďte semínko hrušky. Změna chování je na Vás a začíná uvědoměním, že když chci hrušku nesázím stále dokola semínko jablka.

A výsledný stav, začíná ve Vaší hlavě v PŘED STAVě. Co zasajeme to sklidíme. Tak pozor na semínka, na myšlenky, ať se nepopletou a sklidíme co si přejeme. 😀

Výcvik absolvován: Bhagat Johan  Zeilhofer 

Neuro

Neuro  se vztahuje k jazykovědnému poznatku, že každý člověk má přístup a vztah ke skutečnosti prostřednictvím svých smyslů: zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Na tomto základě se rozvíjí pochopení sebe samého, světa a vztahů, individuálním způsobem myšlení a jednání.

Individuální způsob vnímání je jako koření, které používáme při vaření každý dle své chuti.  Parfémy které nám voní na kůži. Vidíme poloprázdnou, nebo poloplnou sklenici? Vnímáme u pokožky její jemnost nebo teplotu? Máme rádi kolem sebe ruch nebo nás obtěžují zvuky navíc? 

 

Linguistické

Lingvistický v sobě obsahuje poznání, že své myšlenkové pochody projevujeme prostřednictvím řeči. Což je abstraktní způsob jak předávat a přijímat sdělení.

V kolik je odpoledne? Kolik je málo či hodně peněz? Co je úspěch? Láska?

 

Programování

Programování je o vzorech hodnocení a jednání, které jsme si vykonstruovali, naučili a používáme v myšlení a jednání.  

Pokud mi nedovolí můj vlastní program přejít silnici jinde než přes přechod, stojím li  před podchodem, Budu pochodovat i několik kilometrů, než narazím na přechod, který pro mě znamená jediný správný program ,,jak přejít silnici,,.

Průběh sezení

Úvod sezení

V úvodu sezení se ptám, co by klient rád, v životě změnil. Jaké je jeho vnímání, toho co prožívá. Co jej v životě nejvíce ovlivnilo a ovlivňuje. Jak by měl dle něj, vypadat ten vytoužený stav mysli a jak to vlastně pozná, že už se to v jeho životě děje.

i

Průběh

Během sezení má klient možnost objevovat své myšlenkové postupy, které jej dosud omezovaly a začít si uvědomovat, že existují i dosud nevyužité, nové postupy a možnosti. Propojovat a objevovat jednotlivé dílky puzzle a skládat je v celkový obraz.

Závěr

Klient získává nový úhel pohledu, nové porozumění sám pro sebe či pro danou situaci, s možností tvořit nové zkušenosti, spojené s větší svobodou a volbou. 

Sezení 90' - 120'

1500 Kč - 2000 Kč

Sezení děti do 13 let 60' - 90'

1000 Kč - 1500 Kč

,,Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.,,

     Jan Amos Komenský