Základní kurzy

Kineziologie One Brain

Základní kurzy

Kineziologie One Brain

Během dětství a dospívání jsme převzali od rodičů, učitelů a dalších autorit přesvědčení a programy a některé z nich, nás v dospělosti mohou omezovat.

Dnešek nám ukazuje pouze následky těchto přesvědčení a programů, jejich příčina tkví v dětství a dospívání.

Kineziologie One Brain nám pomáhá tyto přesvědčení a programy uvolnit a učinit tak v přítomnosti rozhodnutí, která změní působení minulosti, s cílem vytvořit budoucnost, jakou ve skutečnosti chceme.

Jednotlivé kurzy na sebe navazují a prohlubují dosavadní znalosti z předešlých kurzů.

Během dětství a dospívání jsme převzali od rodičů, učitelů a dalších autorit přesvědčení a programy a některé z nich, nás v dospělosti mohou omezovat.

Dnešek nám ukazuje pouze následky těchto přesvědčení a programů, jejich příčina tkví v dětství a dospívání.

Kineziologie One Brain nám pomáhá tyto přesvědčení a programy uvolnit a učinit tak v přítomnosti rozhodnutí, která změní působení minulosti, s cílem vytvořit budoucnost, jakou ve skutečnosti chceme.

Jednotlivé kurzy na sebe navazují a prohlubují dosavadní znalosti z předešlých kurzů.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Pro ty, kteří…

Pro koho jsou kurzy určeny?

Pro ty, kteří…

Z

chtějí změnu ve svém životě.

Z

se otevírají novým úhlům pohledu.

Z

chtějí proměnou sebe proměňovat i své okolí.

Z

mají ochotu se učit.

Z

chtějí převzít zodpovědnost za svůj život.

Pro koho nejsou kurzy určeny?

Pro ty, kteří…

Pro koho nejsou kurzy určeny?

Pro ty, kteří…

věří, že všechno se děje samo či náhodou.

chtějí obviňovat ty druhé za svoji nespokojenost.

nejsou ochotni se měnit.

chtějí čekat až se změní ti druzí.

Nástroje profese

Svalový test

 • Jemný fyzický tlak na zvolený sval, který reaguje pevnou či povolenou zpětnou vazbou
 • Práce s deltovým svalem

Barometr chování

 • Seznámení se s páteří této metody
 • Přináší uvědomění svého emocionálního stavu v současném tématu a pomáhá s pojmenováním vytouženého stavu mysli

Korekce

 • Základní korekce na uvolnění stresu skrze fyzické tělo

Naučíte se používat svalový test a testovat stres či motivaci. Barometr chování se stane každodenním pomocníkem, jako ukazatel našeho vnitřního prožívání. Osvojíte si základní pojmy a nástroje, které nám pomáhají vyrovnávat naše fyzické tělo s praktickým přesahem do běžného dne.

Trvání

2 dny 9:00 – 17:00

Termíny

4.2.2023 – 5. 2.2023

Cena

3.800,- Kč

Základní jednotný mozek

Korekce

 • Systém prstových ukazatelů jako ukazatel rovnováhy v těle jejich rozdělení podle typu energie
 • Korekce uvolňující stresy spojené s vnímáním, zapamatováním porozuměním především v oblasti učení. Nejenom u dětí, ale i nás dospělých, protože přijímáme nové informace, které potřebujeme zpracovávat neustále. 
 • Korekce vyrovnávající nerovnováhu skrze fyzické tělo

Věková recese

 • Za pomoci svalového testu, najdeme situace v minulosti související s tématem v přítomnosti
 • Zpětným přenesením do určitého věku zjistíme, kdy jsme se zablokovali nějakou událostí nebo informací.

Věková progrese

 • Jak se může proměnit moje téma v budoucnosti?

Postoje

 • Aneb jak odhalit ,,viníka,, svého utrpení

Odblokování Kineziologie One Brain

 • Proces vedený klientem

Trénink svalového testu a práce s Barometrem chování přináší sebejistotu, naladění a zájem. Seznámíte se i s jiným než deltovým svalem. Od 2° výcviku Kineziologie One Brain již budete znát postup pro odblokování a naučíte se nové korekce pro nastolení rovnováhy Vašeho těla.

Trvání

3 dny 9:00 – 17:00

Termíny

17.2.2023 – 19.2.2023

Cena

4.800,- Kč

Kód těla

Aktivní naslouchání

 • Aneb jak opravdu slyšet druhého
 • Poslouchat versus Naslouchat

Svaly a jejich neurolymfatické a neurovaskulární body

 • Seznámení se s novými asociačními svaly a body k nápravě energetické rovnováhy fyzického těla

Korekce

 • Struktury a funkce

Tento kurz Vám přinese zlepšení uvědomění komunikace sám k sobě a k druhým.

Prozkoumáte, jaké jsou Vaše vnitřní rozhovory, přesvědčení o sobě či druhých?

Jakým způsobem vlastně komunikuji a co mi to přináší?

Korekce vyrovnávající skrze uvědomění mentálního těla. Uvědomění, proč se já či druhý chová ve stresu, právě takto.

Trvání

4 dny 9:00 – 17:00

Cena

6.200,- Kč

,,Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.,, 

Jan Amos Komenský