Jedinečnost vašich HODNOT 

Úno 18, 2022 | NLP a hypnóza

Moje první vědomé setkání s mými hodnotami v rámci výcviku NLP (Neurolingvistického programování) mě zaskočilo. Tvářilo se to, jako nevinné, hodinu trvající cvičení a uvědomění z něj překvapivé. Nejdříve jsem si vypsala hodnoty, které mě napadaly a pak pocitově nechávala ke mně promlouvat jednotlivé hodnoty a hledala ty prioritní. Zvolila jsem si pro sebe těchto pět nejdůležitějších: Láska, Bezpečí, Rovnováha, Dobrodružství, Zdraví. Pozorovala jsem je pocitově uvnitř a nechávala na sebe působit jejich kvality a řadila je vedle sebe do obrazu, který se mnou plně rezonoval.

Pak jsem začala stejným způsobem zkoumat své podvědomé hodnoty. I tady jsem řadila, tak dlouho dokud jsem nebyla spokojená se svým obrazem. Nakonec jsem si propojila své vědomé a podvědomé hodnoty a měla svůj obraz, který je tím správným kompasem, jak se pohybovat životem pro mě.

Následně se začal vkrádat rozum a chtěl vysvětlení. Uvědomila jsem si, že když zrovna nežiji hodnotu bezpečí, začíná pro mě být prioritní hodnotou dobrodružství. Této rozdílnosti svých hodnot jsem nerozuměla. Jak může být mojí hodnotou bezpečí, když mojí podvědomou hodnotou je dobrodružství. 

Úleva přišla s ujasněním sama v sobě, kdy dám, které hodnotě v mém životě své místo. Uvědomila jsem si, že nejde o konflikt mezi mnou a mými hodnotami ani nemusím některou z nich potlačovat. To co potřebuji, je respektovat je a vytvořit pro ně ve svém životě prostor, aby jsem je mohla žít.

Co jsou hodnoty?

Hodnoty jsou souborem našich přesvědčení. Pokud je respektujeme a ctíme, pohybujeme se životem lehce a v souladu s námi.  Pokud naše hodnoty nerespektujeme a nevnímáme, máme pocit, že se náš život děje mimo nás, nebo dokonce proti nám. Hodnoty určují naše chování.

Každý z nás, má své hodnoty jedinečně uspořádány tak, aby věděl, které jsou ty nejdůležitější pro něj. Hodnoty jsou něco, co uznáváme a je pro nás důležité.

Při naslouchání příběhu druhého člověka, můžeme jeho hodnoty slyšet a pochopit jeho způsob chování.

Ale v prvé řadě, je důležité znát svoje nejdůležitější hodnoty, které nás ovlivňují při rozhodování v různých oblastech svého života. Jinak je naše rozhodování nevědomé.

Pracovní hodnoty

Hodnoty, které vyznávám ve svojí pracovní roli jsou citlivost, pochopení, soucit, bezpečí, odbornost, profesionalita, mlčenlivost

Pro manažera mohou být prioritní například tyto hodnoty: kontrola, funkčnost, efektivnost, zaměření na výsledek, soutěživost, struktura

Není to o tom, že manažer nemůže být kreativní, nebo terapeut efektivní, ale je to o tom, že stejně jak střídáme svoje oblečení podle počasí, tak se mohou naše priority hodnot proměňovat v různých oblastech a obdobích našeho života. A dokonce, pokud si svoje hodnoty uvědomíme, často je i proměnit chceme.

Příklad hodnot v partnerství

Pravděpodobně partneři vyznávají v partnerství hodnotu lásky, porozumění a pak nastane okamžik rozhodování kam na dovolenou a začínají být důležité pro každého z nich další hodnoty. Například: bezpečí, dobrodružnost, odvaha, poznávání, pasivita, aktivita….

I hodnota odpočinku může být rozdílná. Pro jednoho je to o aktivitě. Například o jízdě na kole, nebo chození po horách. Pro druhého je prioritní spíše pasivita. Například slunění a čtení. Je fajn, když máme stejnou prioritní hodnotu například poznávání, protože tady se shodneme a jedeme na místa, kde jsme ještě nebyli a pokud se protínáme ještě s hodnotou dobrodružství, můžeme vyrazit klidně ,,na slepo,,.

Podívejte se na malé děti. Vyznávají jiné hodnoty než dospělí. Pro malé dítě je prioritní hodnotou objevování, pozorování, když pominu základní potřebu bezpečí, kterou máme všichni v každém věku a obzvláště na podvědomé úrovni nás velmi ovlivňuje.

Malé dítě dokáže stát a koukat na pohybující se oblohu, nebo na lezoucí berušku. Jako dospělí jsme to viděli již tolikrát, že jsme zapomněli na ten zázrak přírody a obzvláště pokud někam spěcháme, jsme taženi hodnotou zodpovědnosti být někde včas. A tady naráží hodnota objevování a zodpovědnost. 

Přátelství

Znám své hodnoty?

Hodnoty v našem životě si zaslouží naši pozornost. Když je známe, i ty podvědomé, tak se nám jde v životě plynuleji. Jdeme tím svým směrem, jako bychom byli přitahovány magickým magnetem.

Znát své prioritní hodnoty v důležitých oblastech svého života přináší svobodu, lehkost a jasnost. Pokud víme, jak to uvnitř máme, jsme méně často překvapeni a více často připraveni.

Sofie Smolíková

Pracuji s tělem, myslí i duchem. Provedu vás proměnou od omezení, směrem k vašim jedinečným možnostem. Více o mně

Další články

Cesta je cíl

Cesta je cíl

aneb moje cesta s Kineziologií One Brain https://sofiesmolikova.cz Certifikovaný Instruktor pro základní kurzy Kineziologie One Brain Mám dvě dcery a jednoho syna, a právě pro svého syna jsem hledala podporu, než mi došlo, že potřebuji začít u sebe… Než jsem poprvé...

číst více
Cesta je cíl

Cesta je cíl

aneb moje cesta s Kineziologií One Brain https://sofiesmolikova.cz Certifikovaný Instruktor pro základní kurzy Kineziologie One Brain Mám dvě dcery a jednoho syna, a právě pro svého syna jsem hledala podporu, než mi došlo, že potřebuji začít u sebe… Než jsem poprvé...

číst více
Cesta je cíl

Cesta je cíl

aneb moje cesta s Kineziologií One Brain https://sofiesmolikova.cz Certifikovaný Instruktor pro základní kurzy Kineziologie One Brain Mám dvě dcery a jednoho syna, a právě pro svého syna jsem hledala podporu, než mi došlo, že potřebuji začít u sebe… Než jsem poprvé...

číst více