SRT Spiritual Response Therapy

Odpovědi na naše otázky leží uvnitř každého z nás.

SRT je proces prozkoumávání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků. Kyvadlo nás směřuje na tabulky, ukazující programy a disharmonické energie, které je třeba v daném tématu pročistit.

Vědomí

je naše ego, pozemská identita a paměť. Jejím úkolem je zprostředkovávat a vyhodnocovat každodenní zkušenosti.

Podvědomí

neustále nahrává a monitoruje naše myšlenky, slova a zkušenosti. Pamatuje si i věci, které by ráda naše vědomá mysl toužila zapomenout. I když je vědomí podvědomím ovlivňována, má schopnost podvědomí programovat

Nadvědomí

naše nadvědomá mysl je propojena s Jednotou, s Vesmírem, s Bohem, s energií, která nás
převyšuje a my jsme její součástí, stejně jako ona je součástí každého v nás.
Pokud neustále žijeme ve vědomé mysli, v našem egu, je obtížné se s touto naší částí setkat.

Silné emoce doprovázející naše myšlenky a slova,

zůstávají uloženy v podvědomých paměťových bankách.

Každý vyřčený soud nad sebou, nebo například nad svým dítětem, může spustit omezující program.
Podvědomí můžeme naplnit negativními programy, nebo pozitivními. Které si vyberete?
Cesta k pozitivním programům, je prostřednictvím našeho nadvědomí, našeho Vyššího já.

Sezení 90 min

1500 kč

Sezení děti

1000 kč

,,Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.,,

Jan Amos Komenský