SRT Spiritual Response Therapy

Odpovědi na naše otázky leží uvnitř každého z nás.

SRT je proces prozkoumávání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků. Kyvadlo nás směřuje na tabulky, ukazující programy a disharmonické energie, které je třeba v daném tématu pročistit.

Vědomí

je naše ego, pozemská identita a paměť. Jejím úkolem je zprostředkovávat a vyhodnocovat každodenní zkušenosti.

Podvědomí

neustále nahrává a monitoruje naše myšlenky, slova a zkušenosti. Pamatuje si i věci, které by ráda naše vědomá mysl toužila zapomenout. I když je vědomí podvědomím ovlivňována, má schopnost podvědomí programovat

Nadvědomí

naše nadvědomá mysl je propojena s Jednotou, s Vesmírem, s Bohem, s energií, která nás
převyšuje a my jsme její součástí, stejně jako ona je součástí každého v nás.
Pokud neustále žijeme ve vědomé mysli, v našem egu, je obtížné se s touto naší částí setkat.

Silné emoce doprovázející naše myšlenky a slova,

zůstávají uloženy v podvědomých paměťových bankách.

Každý vyřčený soud nad sebou, nebo například nad svým dítětem, může spustit omezující program.
Podvědomí můžeme naplnit negativními programy, nebo pozitivními. Které si vyberete?
Cesta k pozitivním programům, je prostřednictvím našeho nadvědomí, našeho Vyššího já.

Sezení 60 min

1000 kč

Běžná délka sezení 90 min

Sezení děti

1000 kč

,,Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.,,

Jan Amos Komenský