Access Bars

Věděli jste, že na hlavě je 32 bodů, které při jemném dotyku uvolňují zablokovanou energii?

Tyto body na hlavě jsou něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Při sezení se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie.

i

Průběh

Sezení probíhá postupným dotekem 32 bodů na hlavě, kterým se říká Bars.
Každý z těchto bodů ovlivňuje jinou oblast života.
Tímto jemným dotykem se uvolňuje zablokovaná energie.  Jsou aktivovány body, které dokáží uvolnit vše, co vám nedovoluje přijímat. Do života přicházejí nové úhly pohledu, možnosti, které nás dosud nenapadly, nebo kde jsme se dosud sami sebe omezovali.

Sezení 60 min

1000 kč

Běžná délka sezení 90 min

Sezení děti

1000 kč

“Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.“

Jan Amos Komenský